Back to Top

voor ambulante hulpverlening en counseling

juli 2015

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 2)

“Petrus, … de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2).

Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop

De eens zo trotse en zelfingenomen discipel Petrus …

Lees verder

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 1)

“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:1-2).

Leven …

Lees verder

Onder de macht van de zonde!

Kent u het verhaal van Kain en Abel? De meeste mensen herinneren zich dat het ging om het brengen van een offer en dat God het offer van Abel accepteerde en dat van Kain niet. Kain werd daardoor jaloers op zijn broer en sloeg hem toen dood.

Maar wat betekent …

Lees verder

Geloven en het werk van de Heilige Geest

Over de noodzaak van de verzegeling met de Heilige Geest (Ef. 1:13)

Hebt u wel eens nagedacht over het verschil tussen geloven met je verstand en geloven met je hart? Daar ligt een hele wereld van verschil tussen! Laten we om te beginnen eens vaststellen dat de meeste mensen zeggen …

Lees verder

De oorlog afgeleerd (Micha 4:3)

Wat zou dat de meeste mensen opluchten luisteraar, als opeens het radiobericht gehoord zal worden dat elke oorlog in deze wereld afgelopen is. Maar persoonlijk geloof ik dat er volgens het scenario wat God geschreven heeft, nog heel wat moet gebeuren in het Midden-Oosten en de rest van de wereld …

Lees verder

Project Living Word Adullam Karnataka

“How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, Your God reigns!” Isa 52:7 (NIV)

As Adullam team we believe that our native Evangelists are worthy of great esteem and love …

Lees verder

Horoscoop

De basisgedachte van een horoscoop is dat de machten van de hemel het leven van mensen bepalen en beïnvloeden. Hoe werkt dat? Om te beginnen heb je iemands geboortedatum nodig. Het jaar is netjes in twaalf gelijke delen verdeeld en ieder deel draagt de naam van een teken van de …

Lees verder

Download pagina heeft een grote update gehad!

Vandaag zijn er een groot aantal toevoegingen gedaan op de downloadpagina.

Hier volgt een kleine selectie aan voorbeelden:

  • Toegevoegde talen: Hindi & Oriya. Bij beiden zijn nu enkele brochures te downloaden.
  • Met bovengenoemde brochures/talen, is de brochure “Het grote verschil” in 7 talen te downloaden.
  • Malayalam: de map Brochures …

    Lees verder
Vertaal »