Back to Top

voor ambulante hulpverlening en counseling

Overdenkingen

Hieronder vindt allerlei soorten aan overdenkingen. Dit kunnen bijbelteksten, korte overdenkingen of zelfs wat uitgebreidere bijbelstudies zijn. Sommige van de bijbelstudies zijn ook beschikbaar als PDF. Kijk daarvoor in de downloadmappen die u terug vindt onder het kopje “Download”.

Opwekking; bekering van afgoderij

In een radioprogramma van de stichting Adullam via TWR heb ik enkele kenmerken van een opwekking genoemd, maar ook verhinderingen die een opwekking in de weg kunnen staan. Evangelist Wim Malgo van de Midder­nachtszending beschreef reeds in 1993 hoe moderne afgoden hier in de weg kunnen staan. We willen in …

Lees verder

De opname van de Gemeente in de eindtijd

H. Huibers & Norbet Lieth

De opname is in de huidige tijd een onderwerp waar steeds minder aandacht aan wordt besteed. Zeker nu er binnen het christendom meer wereldgelijkheid komt is de hoop op een spoedige opname verder naar de achtergrond verdrongen. Daarbij wordt er over de opname van de …

Lees verder

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 2)

“Petrus, … de uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:2).

Verstrooid, en toch vertroost en vol goede hoop

De eens zo trotse en zelfingenomen discipel Petrus …

Lees verder

Verstrooid, maar genadig uitverkoren (deel 1)

“Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd” (1 Petrus 1:1-2).

Leven …

Lees verder

Onder de macht van de zonde!

Kent u het verhaal van Kain en Abel? De meeste mensen herinneren zich dat het ging om het brengen van een offer en dat God het offer van Abel accepteerde en dat van Kain niet. Kain werd daardoor jaloers op zijn broer en sloeg hem toen dood.

Maar wat betekent …

Lees verder

Geloven en het werk van de Heilige Geest

Over de noodzaak van de verzegeling met de Heilige Geest (Ef. 1:13)

Hebt u wel eens nagedacht over het verschil tussen geloven met je verstand en geloven met je hart? Daar ligt een hele wereld van verschil tussen! Laten we om te beginnen eens vaststellen dat de meeste mensen zeggen …

Lees verder

De oorlog afgeleerd (Micha 4:3)

Wat zou dat de meeste mensen opluchten luisteraar, als opeens het radiobericht gehoord zal worden dat elke oorlog in deze wereld afgelopen is. Maar persoonlijk geloof ik dat er volgens het scenario wat God geschreven heeft, nog heel wat moet gebeuren in het Midden-Oosten en de rest van de wereld …

Lees verder

Horoscoop

De basisgedachte van een horoscoop is dat de machten van de hemel het leven van mensen bepalen en beïnvloeden. Hoe werkt dat? Om te beginnen heb je iemands geboortedatum nodig. Het jaar is netjes in twaalf gelijke delen verdeeld en ieder deel draagt de naam van een teken van de …

Lees verder

Vertaal »